Herskind-Herskind ApS
Herskind-Herskind ApS

Herskind-Herskindharbåretæren for cykelryttereienlangperiode, gennemderesunikkehøjkvalitetscyklerdesignettil folk afallealdre. Jan Herskindhardesignetunikkecyklersiden 1991 isamarbejde med Michael Krueger, somervelkendt for sit kunstneriskeprægpåalle sine håndlavedecykler. Michael Krueger arvedeværkstedetfra sin far, hvorhanbyggerhverenkeltcykel. Gennemtidenhar de mange tilfredsekunder der harbestiltspeciallavedecyklerfraHerskind-Herskind. Virksomhedentrorpåkundetilfredshedoghardet med at give den bedstekøreoplevelsetilcykelelskere, da hvercykelerbyggetbaseretpårytterenshøjde, alder ogspeciellekrav. Virksomhedens vision er at skabeenlivslangkøreoplevelse for allecykelelskere. De fokusererpåunikt design med et stilfuldtudseende, somfårforbipasserendetil at kiggeenekstra gang. Forskellige folk harforskelligsmagideres liv, ogHerskind-Herskindoplysercykelelskerens liv, ved at give enunikoplevelseefterderessmag. Hvis du er teenager, vilkøreoplevelsenafspejle din alder ogpersonlighed. Hvis du nyder at cykleudepålandet, med et specieltudseendebyggettil dig, såvilHerskind-Herskindrække dig dereserfarnehånd. For at værepræcis, er de velkendt for deresalsidighedideresfremstilling.